Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы

Атауы

Жауапты

Аяқталу формасы, мерзімі, хаттама №

1.

Заманауи оқулыққа қойылатын талаптар   

Б. С.Кәрімова

Ә. Т.Дүйсебек

С. Қ. Омаров

Т.Д. Айтқазина

Р. К.Михалев

Талаптар Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2017 жылғы 05 шілдедегі № 4 хаттама

2.

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің сараптама қорытындыларын қарастыру жөніндегі Пәндік комиссиялар жұмысының нұсқаулығы 

Ә. Т.Дүйсебек

С. Қ.Омаров

Т.Д. Айтказина

Р.К. Михалев

Нұсқаулық Ғылыми кеңес шешімімен бекітуге ұсынылған, 2017 жылғы 05 қаңтардағы № 1 хаттама   

3.

«Заманауи ақпараттық-білім беру ортасы: дәстүр және инновация» халықаралық ғылыми-практикалық конференция

мақалаларының жинағы 

Б.С.Кәрімова Ә.Т.Дүйсебек, Т.Д.Айтқазина, С.Н.Калиева, Р.К.Михалев, Т.Х.Сматаев, Г.М.Түсіпова

Жинақ Ғылыми кеңес шешімімен баспаға ұсынылған 2017 жылғы 15 наурыздағы № 2 хаттама

 

4.

Оқу әдебиеттерінің мемлекеттік ғылыми және педагогикалық сараптамасын ұйымдастыру және сынақ өткізу бойынша нұсқаулық  

 

Б.С. Кәрімова

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Т.Д. Айтказина

Н.О. Жетпеисова

Нұсқаулық Ғылыми кеңес шешімімен бекітуге ұсынылған,  2018 жылғы 24 қаңтардағы № 1  хаттама

5.

Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымдарының 5, 6 және 7-сыныптарына арналған «Өлкетану» курсы оқулығын әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар 

Ә.Т.Дүйсебек Р.К.Михалев

Әдістемелік ұсынымдар Ғылыми кеңес шешімімен бекітуге ұсынылған,  2018 жылғы 19 наурыздағы № 2  хаттама   

6.

Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымдарының 5, 6 және 7-сыныптарына арналған «Өлкетану» курсы хрестоматиясын әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар 

Ә.Т.Дүйсебек Р.К.Михалев

Әдістемелік ұсынымдар Ғылыми кеңес шешімімен бекітуге ұсынылған,  2018 жылғы 19 наурыздағы  № 2  хаттама   

7.

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы»  халықаралық

ғылыми-практикалық конференция мақалаларының жинағы

Б.С.Кәрімова Ә.Т.Дүйсебек, Т.Д.Айтқазина, С.Н.Калиева, Р.К.Михалев, Т.Х.Сматаев, Г.М.Түсіпова

Ғылыми кеңес шешімімен баспаға ұсынылған 2018 жылғы 11 сәуірдегі № 3 хаттама

 

8.

Мектеп оқулығы: заманауи жағдайы мен дамуы 

Кәрімова Б.С.

Дүйсебек А.Т.

Жетпеисова Н.О

Михалев Р.К.

Құсайынов Ғ.М.

 

Монография Ғылыми кеңес шешімімен баспаға ұсынылған 2018 жылғы 16 мамырдағы № 3 хаттама.  2019 ж. «Эверо» баспасы, Алматы қ. басылды.  2 том, 25 б.т.

9.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған оқу әдебиеттерін сараптамалық бағалау критерийлері

 

Ә.Т.Дүйсебек

С. Қ.Омаров

Т.Д. Айтқазина

Г. К.Әрінова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 04 шілдедегі  № 4 хаттама 

10.

Техникалық және кәсіптік білім беруге арналған оқу әдебиеттерін сараптамалық бағалау критерийлері

 

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Т.Д. Айтқазина

Г.К. Әрінова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 04 шілдедегі  № 4 хаттама 

11.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі оқу басылымдарын сараптамалық бағалау критерийлері

 

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Т.Д. Айтқазина

Г.К. Әрінова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 04 шілдедегі  № 4 хаттама 

12.

Электрондық оқу басылымдарын сараптамалық бағалау критерийлері

 

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Р.К. Михалев

Г.М. Түсіпова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 23 қарашадағы № 6 хаттама   

13.

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруге арналған оқу әдебиеттерін сараптамалық бағалау критерийлері

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Т.Д. Айтқазина

Р.К. Михалев

Л.Байымбетова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 15 мамырдағы №3 хаттама

14.

Оқулықтану: қазақша-орысша сөздік

Б.С.Кәрімова, Ғ.М.Құсайынов   Н.О. Жетпеисова

Қостілді сөздік, көлемі: 300 бет,  «Эверо» баспасы, 2019 жыл

15.

«Оқулықтану бойынша анықтамалық сөздік»

Б.С.Кәрімова,  Ғ.М Құсайынов., Н.О. Жетпеисова

Анықтамалық сөздік, көлемі 150 бет, «Эверо» баспасы, 2019 жыл

16.

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы»  халықаралық ғылыми-практикалық конференция мақалаларының жинағы 

С.Қ. Омаров

Ә.Т.Дүйсебек, Т.Д.Айтқазина, С.Н.Калиева, Р.К.Михалев, Т.Х.Сматаев, Г.М.Түсіпова

Ғылыми кеңес  шешімімен баспаға ұсынылған 2019 жылғы 11 қыркүйектегі № 6 хаттама

 

17.

Техникалық және кәсіптік білім беруге арналған аударма оқулықтарды сараптамалық бағалау критерийлері

 

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Т.Д. Айтқазина

Г.К. Әрінова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 07 маусымдағы  №4 хаттама  

18.

Электрондық оқулықтарды сараптамалық бағалау критерийлері

 

 

Ә.Т. Дүйсебек

С.Қ. Омаров

Р.К. Михалев

Г.М. Түсіпова

Критерийлер Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 24 желтоқсандағы  №8 хаттама